Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas koosoleku protokolli saab kinnitada, kui üks osaline ei allkirjasta seda?22.08.2018

Tere!
Toimus erakorraline KÜ üldkoosolek. Kõik osalejad panin protokolli kirja. Üks osaleja oli volituse alusel. Mina olin protokollijaks ja kuna see mul esimene kord, siis ma ei võtnud osalejatelt allkirju. Nüüd saatsin meili laiali ja palusin digitaalselt allkirjastada. Kõik olid nõus allkirjastama va see üks, kes on volituse alusel. Ta väidab, et volikiri pole vastavuses tegelikkusega. Samas, ta ei täpsusta, mis on valesti kirjeldatud. Kirjutasin ja palusin selgitust. Mis võimalused mul on? Kas saab protokolli kinnitada ka ilma selle ühe isiku allkirjata, kui ta keeldub selgitusi andmast? Kas saab teda kuidagi sundida allkirjastama? Protokoll oli saadetud 2 päeva peale koosolekut kõigile ja siis vastuväiteid ei tulnud. Alles nüüd, kui ma palusin tal allkirja anda, kirjutas, et protokoll tuleks viia vastavusse tegelikkusega. Kas tuleb kokku kutsuda uus koosolek ja uuesti kinnitada kõik punktid, mis said eelnevalt vastuvõetud? Mainin, et inimene on pahatahtlik ja protokollis on kirjas otsused, millega tema polnud nõus, kuid ta oli ka ainuke vasturääkija.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Asjaolu, et üks KÜ liikme volitatud esindaja ei ole nõus allkirjastama osalejate nimekirja/protokolli, ei tähenda, et protokoll ehk üldkoosolekul vastu võetud otsused oleksid tühised. Tegelikkuses ei oleks see isik siis justkui koosolekul osalenud.

Koosoleku juhataja ja protokollija (ehk Teie) võiksite protokolli juurde kirjutada vabas vormis õiendi, milles selgitate kujunenud olukorda, st seda, kus üks KÜ liikme volitatud esindaja oli tegelikkuses kohal, kuid ei olnud enda kohalolekut nõus registreerima, ning toote välja, kuidas protokollis vastu võetud otsustele antud poolt ja vastuhääled sellest tulenevalt kujunevad. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, kas ühe KÜ liikme puudumine võis tingida olukorra, kus üldkoosolek ei ole enam otsustusvõimeline.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee