Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas korteriühistu saab esitada registrile digitaalselt allkirjastatud ühistu koosoleku dokumente?11.10.2018

Korteriühistu on riigi poolt registrisse kantud.
Kas on võimalik esitada digitaalselt allkirjastatud, ühistu koosoleku dokumente: põhikirja, koosoleku protokolli ja koosolekul vastuvõetud otsuseid registrile muudatuste tegemiseks?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Registriosakonnale saab dokumente esitada digitaalselt läbi ettevõtjaportaali http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal. Kui dokumendid on vormistatud notariaalselt, saab notar need ise registrile digitaalselt edastada. Kui dokumendid on paberil, saab neid esitada tavapostiga. E-kirja teel saadetud dokumente registripidaja üldjuhul vastu ei võta.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee