Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kuidas praktikas punkti "Uue juhatuse valimine" arutelu MTÜ koosolekul toimub?24.10.2019

Tere,
MTÜ üldkoosoleku üks päevakorrapunkt on "Uue juhatuse valimine." Kuidas praktikas selle punkti arutelu toimub? Kas selle punkti alusel peab ja saab üldkoosolek hääletada ainult päevakorra punkti sõnastuse osas, ehk hääletab kas valida uus juhatus või mitte? Või selle punkti raames toimub arutelu, ning kui arutelu käigus uude soovib koosolekul osaleja uude juhatusse kandieerida, siis mis saab edasi? Kas "Uue juhatuse valimine." päevakorra punkti raames saab teha erinevaid hääletusi (kandidaatide isiku üle, kandidaatide valdkonna üle, kandidaatide arvu üle jms) või tuleb kõik need hääletamist nõudvad punktid eelnevalt päevakorras detailselt välja tuua, ning koosoleku ajal iga punkti lisahääletust tuleb võtta kui uue päevakorrapunkti lisamist, mille osas on vajalik kõigi koosolekul osalejate nõusolek?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

MTÜ tegevust reguleeriva seaduse MTÜS kohaselt kuulub MTÜ juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine üldkoosoleku pädevusse. Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, samuti otsuste vastuvõtmise kord peab sisalduma MTÜ põhikirjas. Seega annab Teie poolt esitatud küsimustele kõige täpsema vastuse MTÜ põhikirjaga tutvumine.

Päevakorra punkti "uue juhatuse valimine" võib tõlgendada nii ja naa, st kas alles kandidaatide seadmise etapina või juba hääletamise etapina. Üldiselt sellise punkti alusel juba valitakse uut juhatust hääletamise teel.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee