Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kui MTÜ juhatusse (5 liiget) kuulub kaks lähisugulast, kas nad peaks taandama kui hääletatakse oma lähisugulase üle?22.01.2020

Tere!
Kui juhatusse (5 liiget) kuulub kaks lähisugulast, kuidas siis käituda hääletamise puhul kui hääletatakse kolmanda lähisugulase (ei ole juhatuse liige) töötasu kohta? Kas nad peaksid loobuma oma häälest või pole vahet kas on oma pereliige või mitte?
Kas MTÜ juhatuses võib olla mitu lähisugulast, on oht et kolmas sugulane soovib kandideerida ja tõenäoliselt osutub valituks. Siis koosnes juhatus 3 lähisugulasest ja 2 teisest liikmest. Kas see on lubatud?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) kohaselt võtab üldkoosolek vastu otsuseid kõikides mittetulundusühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või mittetulundusühingu muu organi pädevusse. Juhatuse liikme määramine ja tagasikutsumine kuulub üldkoosoleku ainupädevusse. Üldkoosoleku moodustavad MTÜ liikmed. Seega, kui üldkoosolek võtab vastu otsuse, mille tulemusena tehakse võimalikuks MTÜ juhatuses lähisugulaskonna enamus, siis seadus siinkohal piiranguid ei sätesta. Küll aga võib piirangud sätestada MTÜ põhikiri.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee