Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kas MTÜ üldkoosoleku otsuste kehtivust mõjutab kohtuvaidlus?02.02.2020

Tere!
MTÜ juhatuse volitused on lõppenud kuna 2018.aasta detsembris valitud juhatust pole senini registrisse kantud, sest üks osa varem valitud juhatuse liikmetest on asja hagikorras vaidlustanud kohtus. Kohtulahendit veel pole. Kas 1/10 liikmete poolt kokkukutsutava üldkoosoleku otsused, sh. uute juhtorganite valimise tulemused, on õiguslikult pädevad?
Aitäh vastuse eest ette.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mittetulundusühingute seadus (MTÜS) sätestab üldkoosoleku kokkukutsumisele 1/10 mittetulundusühingu liikmete nõude. Tegemist on üldregulatsiooniga, mille osas MTÜ põhikiri võib ette näha erisusi. Analoogne on olukord üldkoosoleku poolt tehtavate otsustega. Üldkoosoleku otsused omavad õiguslikku jõudu kui kõik seadusest ja MTÜ põhikirjast tulenevad nõuded on täidetud. Seega annab Teile kõige täpsema vastuse üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste ja korra, sealhulgas otsuste vastuvõtmise korra osas MTÜ põhikiri. Lisaks palun vaadata juurde MTÜS §-dega 19-22.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee