Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kui juhatuse liikmete volitused on lõppenud enne üldkoosolekut, kas nad peavad ikka esitama avalduse tagasiastumiseks?09.03.2020

Kui juhatuse liikmete volitused on lõppenud enne üldkoosolekut, kas nad ikkagi peavad esitama avalduse tagasiastumiseks, et saaks valida uued juhatuse liikmed?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui volitused on lõppenud tähtaja möödumisega ning puudub ka volituste pikendamise kohane otsus, loetakse seniste juhatuse liikmete volitused lõppenuks. Volituste lõppemine on olemuselt automaatne toiming, mistõttu puudub täiendav vajadus tagasiastumise avalduse vms dokumendi esitamiseks.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee