Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kui tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega, siis kas saab seda hääletusele panna?04.09.2020

KÜ esitas aastaaruande mis pandud hääletusele ja mis algab tekstiga:
"NB! Tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega."
Kui tegemist on koostamisel oleva aruande koondvaatega, siis kas saab seda hääletusele panna?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Sõltub mida selle "koostamisel oleva aruande" all on silmas peetud. Kas seda, et see on Äriregistrile esitamata (ehk esitamisel) või seda, et seda sisuliselt alles koostatakse. Kui koostatakse, siis ei saa seda hääletada. Koosolekul toimub ikkagi lõpliku aruande kinnitamine või mitte kinnitamine.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee