Mittetulundusühinguõigus


Küsimus: Kuidas saada nii et KÜ juhatuse liikmete volitused lõpeksid ühel ajal, praegu eri aegadel valitud?27.05.2021

Tere

Meil on viieliikmeline juhatus. Nelja juhatuse liikme volitused lõppevad 20.06.2021.a. Ühe liikme omad 01.09.2022.a. kuna ta lisandus eelmisel aastal. Sellel aastal on juhatuse valimised. Juhatusel on 2-aastane ametiaeg.
Kuidas me saame korraldada nii, et kogu juhatus oleks registrisse kantud ühesuguste ametiaegadega? Või jääbki nii, et ühe liikme volituste pikendamist, kui üldkoosolek teda juhatusse soovib, peame eraldi korraldama ja ÄR kandeavalduse tegema?

Tänan

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Juhatuse liikmete volitused saavutavad samaaegse kehtivuse üldkoosoleku vastavasisulise otsusega. MTÜS § 28 lg 11 kohaselt ei või juhatuse liikme ametiaja pikendamist otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist ja pikemaks ajaks kui seaduses või põhikirjas ettenähtud ametiaja ülemmäär. Seega saab üldkoosolek võtta lähiajal vastu otsuse volituste pikendamise üksnes juhatuse liikmete osas, kellede volitused lõpevad 20.06.2021. Juhatuse liikme, kelle volituste tähtaeg saabub 01.09.2022 volituste pikendamise otsuse saab üldkoosolek võtta vastu alates september 2021. Kui alates september 2021 võtab üldkoosolek vastu otsuse pikendada viie juhatuse liikme volitusi esimese nelja juhatuse liikmega sama tähtajani, piisab edaspidi ühest taolise sisuga koosolekust ja hilisemalt ühekordsest kandest registrisse.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee