Pärimisõigus


Küsimus: Pärimine, kui pärijaks on välisriigi kodanik23.05.2011

Korteriühistu liige suri 15.06.2009 ja tema teadaolevaks pärijaks on Vene Föderatsiooni kodanik, kellega on püütud kontakti saada telefoni teel ja saadud lubadusi ilmuda Eestisse seda pärimisasja korda ajama. Siiani ei ole seda juhtunud.
Küsimuse sisu antud momendil oleks teada saada, kuidas see tegevus korteriühistu poolt peaks toimuma ja kas korteriühistu esimehel on õigus anda korter üürile?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kas antud asjas on pärimismenetlus algatatud või mitte jääb selgusetuks, kes on pärijaga ühendust võtnud samuti. Kehtiva seaduse järgi võib pärija võtta pärandi vastu või sellest loobuda. Pärandist loobumine on ajaliselt piiritletud 3 kuuga, seda hetkest kui pärija sai teada või pidi teada saama pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest. Teie küsimuses esitatud info baasil võib teha järelduse, et pärija on pärandi vastu võtnud, kuid pärimismenetlust ei ole lõpuni viidud.
Pärija on pärandvara vastuvõtmisega võtnud endale kohustuse varal lasuvad kohustused täita sh kohustuse tasuda korteriühistu arveid.
Vara üürile andmise õigus on omanikul või omaniku poolt volitatud isikul. Kui korteriühistule on selline volitus omaniku poolt antud siis on KÜ’l õigus nimetatud korterit välja üürida, kui ei ole, siis mitte.