Pärimisõigus


Küsimus: Vanaema tahab pärandada oma vara alaealisele lapselapsele?23.05.2011

Tere, palun abi!
Lapse vanaema otsustas oma olemas oleva varanduse pärandada lapselapsele, kes on 13 aastane. Kuidas sellised asjad vormistatakse ja mis kohustused on minu lapsel?
Kuidas seda teha, kas kinkelepinguga või pärandina?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Testament on ühepoolne tehing, millega pärandaja teeb oma surma puhuks pärandi kohta korraldusi. Sellise ühepoolse tahteavalduse korral ei ole vajalik pärija nõusolekut. Pärija saab oma tahet pärandi vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks avaldada peale pärandi avanemist ehk peale pärandaja surma.
Testament võib olla notariaalne või kodune. Notariaalne testament võib olla notariaalselt tõestatud või notari hoiule antud testament. Kodune testament võib olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud testament.
Kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus kuud ja testaator sel ajal elab.
Teie lapsel tekivad kohustused ja õigused peale pärandi avanemist, mil pärija peab otsustama, kas võtta pärandvara vastu või loobuda sellest. Enne pärandi avanemist ei ole pärijal kohustusi, kui tegemist on testamendijärgse või ka seadusjärgse pärimisega.