Pärimisõigus


Küsimus: Kas abikaasa surma korral kuulub maja automaatselt mulle?25.05.2011

Tere
Sooviksin saada teavet, kuidas on seaduse järgi õige toimida. Olen abielus ja meil on 3 täiskasvanud last. Meil on abielu ajal soetatud elamu, mis on registreeritud ja katastrisse kantud minu nimele. Kui abikaasa sureb enne mind, kas ma pean siis algatama pärimise või kuulub elamu automaatselt minule? Milline osa elamust kuulub mulle pärimise korral?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Reeglina on abielu kestel soetatud vara ühisvara. Ainuüksi asjaolu, et Teie olete registrisse omanikuna sisse kantud ei tähenda, et Teie olete kinnistu ainuomanik. Teie abikaasa surma korral ei muutu kinnistu automaatselt teile kuuluvaks. Kui Te ei ole abielu kestel ühisvara jaganud ja kinnistu on Teie ühisvara, siis peale abikaasa surma ei ole enam võimalik ühisvara jagada ja kohaldatakse pärimisõigust reguleerivaid norme. Päritavaks varaks sellisel juhul oleks Teie abikaasale kuulunud osa kinnistust. Seadusjärgse pärijana pärib pärandaja üleelanud abikaasa esimese järjekorra pärijate kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem, kui ühe neljandiku pärandist.