Pärimisõigus


Küsimus: Kas on alust pärandist loobuda, kui ühel pärandi saajal on võlad?23.07.2011

Tere!
Käesoleva aasta 23. aprillil suri ootamatult minu isa. Testamenti tal tehtud ei olnud. Isal on kaks last, mina ja minu vend. Ema suri meil kümme aastat tagasi. Nagu pärimisseadusest lugeda võis, oleme meie vennaga pärijad. Vennal on aga kahjuks jäänud tasumata pangast võetud laenukohustused, sest on paar aastat juba töötu. Pank on saatnud võlgnevused menetlusse kohtutäiturile. Kui vend oma osast loobub, pärivad tema lapsed. Kas vennale antakse õigus loobuda. Pank tahab oma raha tagasi saada, see on ju selge. Kui talle ei anta õigust pärandist loobuda, milline on siis menetlus. Vend elab samas majas, mille pärija ta on 1/2 osaga. Kui põhjalikult uuritakse põhjusi, miks ei soovita pärandit vastu võtta?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Vastavalt pärimisseaduse § 116 võib pärija pärandi vastu võtta või pärandist loobuda. Pärast pärandi vastuvõtmist ei saa sellest enam loobuda. Pärast pärandist loobumist ei saa seda enam vastu võtta. Pärandist saab loobuda kolm kuud. Tähtaeg hakkab kulgema hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Peale pärandist loobumist. Kui pärima õigustatud isik on pärandist loobunud, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi avanemist. Pärandist loobumise motiive ei pea loobuja notarile avaldama.

PärS § 125 sätestab võlausaldajate seadusjärgse pandiõiguse, mis annab õiguse nõuda võla tasumist selle pärandvara arvel, millest võlgnik on loobunud. Kuna seadusjärgse pärimise korral pärandvarast loobumisel on siiski alati olemas pärija (PärS § 18 lg 1 kohaselt muude pärijate puudumisel kohalik omavalitsusüksus), siis on pärandvara pärast loobumist läinud üle mõnele kolmandale isikule. PärS § 125 alusel peab see kolmas isik taluma, et talle üle läinud pärandvara arvel tasutakse pärandist loobunud isiku võlad. Pärandi vastuvõtnud isiku isikliku vara arvel ei või võla tasumist nõuda.