Pärimisõigus


Küsimus: Kinkelepinguga kaasnevad kohustused10.08.2011

VM tegi testamendi (hõlmas siis maad ja elumaja jms) K nimele. Testamenti sai kirja, et VM-i lapsel on õigus elada maja kahes ruumis oma elupäevade lõpuni. Kinkelepinguga kinkis K kõik mulle. Kas testamendis sätestatud eelnimetatud kohustus kehtib ka minule? Minu teada vanaema tütrele isiklikku kasutusõigust pole seadnnud (kinnistusraamatus kirjas pole). Kes ja millal peaks sellisel juhul kasutusõiguse seadma? Kas, kust on seda võimalik kontrollida? Kas ja milliseid nõudmisi on kasutusõiguse omajal õigus mulle esitada?

Vastust oodates,
Murelik

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Testamendis sisalduv tingimus, et VM-i lapsel on õigus elada elu lõpuni elamu kahes ruumis on pärimisseaduse tähenduses annak (PärS § 56). VM-i lapsel tekib annaku täimise õigus (õigus nõuda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse esitades sellekohase avalduse kohtu juures asuvasse kinnistusosakonda) alates pärandi avanemisest ja sellise nõude aegumistähtaeg on kolmkümmend aastat.

Annaku täitmist on VM-i lapsel õigus nõuda K-lt. Käesoleval hetkel ei ole aga kinnistu omanikuks enam K, vaid teie, mis tähendab seda, et tegelikkuses ei ole K-l võimalik VM-i lapse nõuet enam täita.

Kas ja millised nõudmisi on VM-i lapsel teile õigus esitada, sõltub muuhulgas asjaolust, kas te olite kinkelepingut sõlmides teadlik tema kasuks seatud isiklikust kasutusõigusest või mitte, ehk kas te olete kinnistu heauskne omandaja.

Lugupidamisega,
Kairi Pobbul