Pärimisõigus


Küsimus: Kinkeleping - lisatingimuste seadmine vara müügi osas15.08.2011

Tere,
Isa plaanib oma maja minule kinkida, aga tema soov on, et tulevikus, kui otsustan maja maha müüa, jagataks raha kõigi 3 lapse vahel (sh minu õde ja vend).
Kas kinkelepingiga saab seda tingimust seada?
Mida sellise tingimuse seadmine endaga täiendavalt kaasa toob - millega tuleks veel arvestada?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere
Kinkelepingu sõlmimisega tekib teie ja teie isa vahel võlasuhe. Võlasuhe on selline õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku kohustus teha teise isiku kasuks teatud tegu ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist. Kinkelepinguga kohustub teie isa tasuta teile üle andma kinnistu ja tegema võimalikuks omandi ülemineku teile ning teil on pärast kinkelepingu sõlmimist õigus eelpoolnimetatut nõuda.

Kui kinkelepingusse lisada tingimus, et kui te otsustate kinnistu võõrandada, siis kinnistu müügist saadu tuleb teie isa laste vahel võrdselt jagada, omab õiguslikku tähendust vaid teie ja isa vahelises suhtes. Teie isal on õigus nõuda, et kinkelepingus fikseeritud tingimust täidaksite. See tähendab, et teie õel ja vennal ei ole õigus teilt nõuda, et te tasuksite neile 1/3 kinnistu võõrandamisest saadud hinnast.

Lugupidamisega,
Kairi Pobbul