Pärimisõigus


Küsimus: Vara jagamine, kas kõik vormistatakse notari juures?09.08.2011

Tere,

Küsimus järgmine. Hiljuti lahkus meie seast minu ema, kelle nimel on korter. Korter on muretsetud abielu jooksul minu isaga. Abielu aga lahutati juba mõnda aega tagasi ning korter on minu ema nimel praeguse hetkeni. Kas korteri pärimisel läheb see jagamisele minu, venna ja isa vahel või ainult lastele?
Kas pärimise vormistamiseks tuleb pöörduda ainult notari juurde, kes kõik vajaliku ise ära vormistab?
Ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Pärimisprotsessi alustamiseks peaksite kindlasti pöörduma notarisse, kes lähtuvalt teie konkreetsest kaasusest oskab teid õigusalaselt nõustada.

Pärandvara jagamiseks tuleb esmalt kindlaks määrata PärS § 2 mõttes pärandvara koosseis, st milline vara kuulus pärandajale pärandi avanemise ajal. Pärandaja vara koosseisu väljaselgitamiseks saavad nii pärijad kui ka muud isikud, kellel on selle vastu õiguslik huvi (antud juhul ka teie isa, kui ühisvara jäi lahutuse käigus jagamata), esitada tuvastushagi. Pärandvara jagamisele ei saa kohaldada perekonnaseaduses sisalduvaid ühisvara jagamise sätteid. Pärandvara jagatakse kaaspärijate vahel pärimisseaduse sätete järgi. Küll tuleb aga pärandvara koosseisu määramisel teie ema pärand kindlaks määrata, sest pärida saab üksnes teie emale pärandi avanemise ajal kuulunud vara.

lugupidamisega

Kairi Pobbul