Pärimisõigus


Küsimus: Abikaasadevaheline vastastikune testament18.08.2011

Tere,
kuu alguses suri minu isa, kellel oli tehtud abikaasadevaheline vastastikune testament oma abikaasaga, kes ei ole meie ema. Meie ema suri 1992a, siis oli üks minu vendadest alaealine. Korter(kooperatiiv) jäi isale ja kuna vend oli alaealine, siis sai ka tema sealt automaatselt osa. Isa abiellus hiljem uuesti ja tehtigi testament. Kas meil, lastel, on ka mingi õigus sellele korterile? Kas on mõtet testamenti vaidlustada? Sai ju kogu vara võõras inimene, isa ja ema ehitasid kooperatiivkorteri koos. Kas minu nooremal vennal ei ole mingitki õigust peale sellise testamendi tegemist?
Ette tänades K.K

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kui teie isa on testamendiga pärandanud kogu vara abikaasale ja jätnud oma alanejad sugulased, kelle suhtes teie isal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus, siis tekib ülalpidamist saama õigustatud isikutel õigus sundosale (PärS § 104). Sundosa piirab pärandaja testamendi tegemise vabadust ja kaitseb pärandaja nende lähedaste inimeste huve, kes oleks pärima õigustatud seaduse järgi.

Sundosa nõue tekib pärandi avanemisega ja see on suunatud raha maksmisele (PärS §104 lg 4 ja 5). Sundosa on pool pärandiosa väärtusest, mille pärija oleks seadusjärgse pärimise korral saanud, kui pärandi oleksid vastu võtnud kõik seadusjärgsed pärijad (PärS § 105 lg 1).

Teie isa seadusjärgsed pärijad oleksid tema abikaasa ja sugulased. Sugulased pärivad järjekorras. Kui esimese järjekorra sugulasi pole, pärivad teise järjekorra sugulased jne. Esimese järjekorra pärijad on pärandaja alanejad sugulased (PärS § 11-13).

Kui te kahtlete testamendi õigsuses, siis on teil õigus testament kohtus vaidlustada.

Siiski soovitaksin teil pöörduda mõne õigusnõustaja poole enne kohtusse pöördumist, et kõik vajalikud asjaolud välja selgitada ja teie asja perspektiivikust dokumentidele tuginedes hinnata.

Lugupidamisega

Kairi Pobbul