Pärimisõigus


Küsimus: Sundosa testamendiga pärimisel09.08.2011

Tere,

olen emale ainuke laps. Nüüd ta suri ja pärandas kogu oma vara 2005.aastal tehtud notariaalse testamendiga minu täisealisele tütrele. Mul on veel kaks alaealist last. Kas nendel lastel on hoolimata testamendist õigus pärida vanaema varast sundosa? Kas vanaemal oli nende suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus? Olen abielus ja kasvatan lapsi koos abikaasaga. Minu ema oli lesk ja elas üksi, käisin teda hooldamas kuni tema surmani.

ette tänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Sundosa saajateks on üksnes need PärS §-s 104 nimetatud isikud, kelle võimalused ise enda elatamiseks on töövõimetuse tõttu piiratud ning kes vajavad seetõttu erilist abi. Töövõimetuse aluseks PärS § 104 kohaldamisel võib esmajoones olla eluiga, tervisekahjustus või puue, millest tulenevalt ei ole võimalik kas veel või enam endale elatist teenida. Abivajaduse kindlaksmääramisel tuleb hinnata, kas sundosa saama õigustatud isik oli pärandaja surma hetkel tema ülalpidamisel või oli abivajaduse tõttu õigustatud ülalpidamist saama. Abivajadust tuleb eeldada üksnes pärandaja alaealiste alanejate sugulaste puhul. Sundosa saajate ringi piiramine vaid abivajavate faktiliselt töövõimetute lähisugulaste ja abikaasaga ei ole vastuolus perekonna pärimisjärgluse põhimõttega.