Pärimisõigus


Küsimus: Kas pärandaja raha on ka pärand?10.08.2011

Tere,
Kas pärandaja raha on ka pärand?
Minu isa viibis viimase pool aastat enne surma hooldushaiglas. Samal ajal oli tal tehtud elukaaslase kasuks volitus tema pensioni kättesaamiseks. Kogu pension läks elukaaslase kätte ja isani sealt midagi ei jõudnud. Tasusin isa eest erinevaid makseid, kuigi seda oleks võinud teha elukaaslane. Kas nüüd peale isa surma on mul mingi õigus pärijana nõuda isa kulude katmist elukaaslase poolt tema kätte kogunenud isa pensioni arvelt? Kas ka matusekulud?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärandiks loetakse pärandaja vara. Pärandiks ei ole pärandaja õigused ja kohustused, mis seadusest tulenevalt või oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga. Varaks loetakse isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogumit.