Pärimisõigus


Küsimus: Omakäelise testamendi vormistamine ja kehtivus19.08.2011

Tere
Kas omakäeliselt koostatud testamendile piisab ainult oma allkirjast ja kuupäevast ning kas selline testament kehtib ka ca 10-20 aasta pärast?
Seaduses on juttu veel ka tunnistajatest. Kas nende allkirjad on testamendil siis vajalik?

Tänan vastuse eest.

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Testament võib olla notariaalne või kodune. Kodune testament võib omakorda olla tunnistajate juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt kirjutatud. Omakäeliselt kirjutatud testamendiks loetakse testamenti, mille on testaator algusest lõpuni kirjutanud oma käega ja märgitakse kindlasti ära testamendi tegemise kuupäev ja aasta. Testamendile kirjutab testaator isiklikult alla. Kodune testament kaotab kehtivuse, kui selle tegemise päevast on möödunud kuus kuud ja testaator sellel ajal elab.

Testaator võib teha koduse testamendi, millele ta kirjutab alla vähemalt kahe tunnistaja juuresolekul. Selline testament ei pea olema testaatori poolt omakäeliselt kirjutatud vaid võib olla ka trükitud. Sarnaselt eelmainitule märgitakse ära testamendi tegemise kuupäev ja aasta. Tunnistajad peavad olema testamendi allkirjastamise juures üheaegselt. Samuti peab testaator tunnistajatele teatama, et nad on kutsutud tunnistajateks testamendi tegemise juurde ning, et testament sisaldab testaatori viimast tahet. Tunnistajad ei pea teadma testamendi sisu. Kui testaator on testamendi allkirjastanud, kirjutavad testamendile alla ka tunnistajad. Tunnistajad kinnitavad oma allkirjaga, et testaator on ise testamendile alla kirjutanud ja on nende arusaamise kohaselt teo- ja otsustusvõimeline.

Lugupidamisega
Kairi Pobbul