Pärimisõigus


Küsimus: Kas lahusvara puhul läheb pärand jagamisele ainult laste vahel või pärib abikaasa võrdses osas seaduslike pärijatega?20.04.2016

Kui abikaasad on abiellumisel valinud lahusvara variandi ja pole tehtud ka abikaasade vastastikust testamenti, siis kuidas jaguneb pärand juhul, kui üks abikaasadest sureb ning tema seadusjärgsed pärijad on lapsed eelmisest kooselust? Kas lahusvara puhul läheb pärand jagamisele ainult laste vahel või kehtib ikka ka see, et abikaasa pärib võrdses osas seaduslike pärijatega, s.t. lastega?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Pärandaja abikaasa pärib pärimisseaduse § 16 lg 1 p 1 järgi esimese järjekorra pärijate ehk pärandaja laste kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist. Abikaasa on pärandaja laste kõrval pärijaks nii lahus- kui ka ühisvara puhul. Ühisvara puhul oleks pärandvara koosseis kujunenud lihtsalt erinevalt, kuna enne pärandvara koosseisu hindamist tuleb sellisel juhul vara abikaasade vahel jagada.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee