Pärimisõigus


Küsimus: Kas abielludes leppides kokku varalahusus, on ühe poole surma puhul teisel poolel õigus pärida osa varast?25.04.2016

Tere, kas abielludes sõlmides varalahusus, on ühe osapoole surma puhul õigus pärida osa varast teisel poolel? Kui naisosapoolel on olemas kinnisvarad aga mehel mitte ja mõlemal on lapsed eelnevatest kooseludest, siis just huvitab kuidas on hiljem vara jagunemine? Aitäh

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Ka varalahususe puhul on abikaasad üksteise pärijateks. Pärimisseaduse § 16 lg 1 kohaselt pärib pärandaja üleelanud abikaasa pärandaja laste kõrval võrdselt lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist. Seetõttu pärib mees vähemalt 1/4 naise varast ning naine vähemalt 1/4 mehe varast, vaatamata sellele, et tegemist on lahusvaraga.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee