Pärimisõigus


Küsimus: Kas pean esitama avalduse notaris pärimise algatamiseks või läheb pärand mulle üle automaatselt, kui ei esita loobumist?09.05.2016

Kas pärimismenetluse algatamine on kohustuslik? Minu isa suri 01.04.2016 ja temast jäi järgi korter, millele on seatud hüpoteek minu tütre kasuks. Olen esimene seadusjärgne pärija ja testamenti isal ei olnud. Kas pean esitama avalduse notaris pärimise algatamiseks või läheb pärand mulle üle automaatselt, kui ei esita loobumist?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Uue pärimisseaduse kohaselt kehtib loobumissüsteem, mis tähendab seda, et pärijaks saamiseks ei pea esitama avaldust. Avaldus tuleks esitada üksnes siis, kui isik soovib pärandist loobuda. Pärandi enda nimele saamiseks tuleb siiski läbi viia pärimismenetlus ning selle algatamiseks peab pärija, pärandaja võlausaldaja, annakusaaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik esitama notarile avalduse. Ülejäänud pärijatele saadab notar teate pärimismenetluse algatamise kohta.

Seetõttu peaksite menetluse algatamiseks esitama notarile avalduse, kuid pärandi vastuvõtmise jaoks avaldust esitada ei ole vaja.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee