Pärimisõigus


Küsimus: Tulumaks päranduseks saadud korteri müümisel05.09.2011

Kas tulumaks on kohustuslik maksta, kui müüdi korter, mis saadi päranduseks?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, sealhulgas kasu vara võõrandamisest Tulumaksuseadus (§ 15). Vastavalt TMS § 15 lg 1 maksustatakse tulumaksuga kasu ükskõik millise võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme, sealhulgas kinnisvara müügist või vahetamisest. Tulumaksuga, tõsi küll, ei maksustata vastu võetud pärandvara § 15 lg 4 p1. Kui müüdud korteriomand oli kuni võõrandamiseni võõrandaja elukohaks, kehtib ka sellisele tehingule tulumaksuvabastus. Kui võõrandatud korter ei olnud elukoht, tuleb selliselt tehingult tasuda maksu.