Pärimisõigus


Küsimus: Pärimisest loobumine testamendi tegija eluajal08.09.2011

Tere,
Testament on koostatud 1994. aastal ja sisu on järgmine "kogu oma vara, mis mulle kuulub minu surma päeval, ükskõik kus see asub ja millest koosneb pärandan...".
Soovin teada, kas siin on tegemist ainult vallasvaraga ja kinnistu (hoone koos maaga) ei kuulu pärimisele?
Samuti soovin teada kuidas saab sellest loobuda pärandi saaja poolt, pärandaja eluajal, pärast surma?

Tervitades M

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Kui testaator on pärandanud kogu oma vara, siis eeldatavasti hõlmab selline sõnastus nii vallas- kui ka kinnisvara.
Pärandi avanemise ajaks loetakse pärandaja surmapäeva. Pärandist loobuda või vastu võtta on võimalik peale pärandi avanemist. Pärandist loobumise korral peab pärija ise aktiivsust üles näitama ja peale pärandi avanemist kolme kuu jooksul pärandist loobuma, vastasel juhul muutub ta pärijaks, kellele lähevad üle kõik pärandiga seotud õigused ja kohustused.