Pärimisõigus


Küsimus: Kas abikaasa täiskasvanud lapsel on õigust sundosale, kui teeme omavahelise vastastikuse testamendi?14.11.2016

Tere!
Soovime abikaasaga teha abikaasade vastastikuse testamendi. Abikaasal on eelmisest suhtest täiskasvanud laps, kelle suhtes ei ole tal ülalpidamise kohustust. Kas lapsel oleks siiski õigus nõuda sundosa?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Sundosa on PärS § 104 lg 1 alusel õigus nõuda isikutel, kes on pärandist ilma jäetud, kuid kelle suhtes oli pärandajal perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus pärandaja surma hetkel.

Seega kui pärandaja surma hetkel ei ole pärandajal isiku (käesoleval juhul täiskasvanud lapse) suhtes perekonnaseadusest tulenevat kehtivat ülalpidamiskohustust, ei ole täiskasvanud lapsel õigust nõuda ka sundosa.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee