Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas pärimisel käsitletakse pärandaja käendust, kas pärijad on solidaarsed käenduse osas?15.11.2016

tere,
pärimismenetluse käigus selgus pangalt notarile esitatud dokumentides, et meie lahkunud ema oli käendanud kellegi õppelaenu. Oleme õega võrdsed pärijad. Hetkel me isegi ei tea (ilmselt saaame seda pangast edaspidi uurida), mis summas ja kelle laen see oli (ilmselt keegi sugulastest). Kas laenu käendamise kohustus läheb ka automaatselt üle pärijatele võrdsetes osades? Või kuidas käendamist pärimise võtmes käsitletakse?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

PärS § 2 järgi on pärand pärandaja vara. TsÜS § 66 avaldab vara mõiste, milleks on isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum. Seega lähevad pärijatele üle nii õigused kui ka kohustused, sh käenduskohustused.

PärS § 2 järgi ei ole pärandiks pärandaja õigused ja kohustused, mis on seadusest tulenevalt või oma olemuselt lahutamatult seotud pärandaja isikuga. Sellised kohustused on nt ettevõtte juhatuse liikme positsioon, töölepingujärgsed töötaja kohustused, pärandaja kui kasutusvaldaja õigused. Pärandajaga lahutamatult seotud õiguste ja kohustuse hulka ei kuulu käenduslepingust tulenevad kohustused.


Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee