Pärimisõigus


Küsimus: Pärimine kui pärandajal on pangalaenud07.10.2011

Tere!
Minu abikaasa suri mõned päevad tagasi. Temast jäid maha maja ja kaks autot, mis olid kõik tema nimel kuid muretsetud meie ühise abielu jooksul. Meil on ka kolm ühist tütart (kes kõik on täiskasvanud). Minu küsimus oleks selline, et maja oli koormatud hüpoteegiga ja mehel oli veel ka tagatiseta väikelaen ning krediitkaart (mis oli tühi). Kas pärijad peavad maksma ainult hüpoteeki maja eest või ka muud laenud? Pärimisseadus ütleb, et kohustusi ei saa pärida, aga tagatiseta väikelaen ja krediitkaardi võlad olid ju abikaasa kohustused panga ees. Sõna tagatiseta tähendabki ju seda, et pole tagatist või kuidas? Kui pärijad peavad edasi maksma, siis on ju tagatis olemas. Millistes osades jagunevad võlad kui pärand vastu võetakse? Aga kui ei ole raha notari juurde minekuks, kas siis saab võlgasid pärijatelt nõuda (kui pole pärandit vastu võetud)? Ja mis saab siis üldse selle varaga kui lihtsalt puudub raha mingeidki toiminguid ette võtta? Kas mina kui abikaasa pean ka oma osa notariaalselt üle võtma või ainult mehelt päritava osa?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

minu siiras kaastunne teile abikaasa kaotuse puhul!
Pärandiks on pärandaja vara. Varaks loetakse TsÜS § 66 kohaselt isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum. Pärandiks ei loeta pärandaja õigusi ja kohustusi, mis on seadusest tulenevalt või oma olemuselt seotud lahutamatult pärandaja isikuga. Kui te ei ole päris kindel, milliseid laenukohustusi on pärandaja võtnud ega ole kindel, kas pärandvarast piisab pärandaja kohustuste täitmiseks, siis soovitaksin teha pärandvara inventuur. Sellisel juhul ei pea pärija pärandaja kohustusi kandma oma vara arvelt. Pärandist saate loobuda ainult notari juures vastava avalduse tegemisega, kui 3 kuu jooksul pärandi avanemisest või pärandi avanemisest teada saamisest ei ole pärija pärandist loobunud loetakse, et pärija on pärandi vastu võtnud ja sellisel juhul kanduvad pärandaja õigused ja kohustused pärijatele üle.