Pärimisõigus


Küsimus: Päritava majaosa müük07.10.2011

Tere!
Minu lähedane sugulane elab majas, kus elab kaks perekonda. Pool majast kuulub talle, mis on pärandatud mulle. Tahaksin teada, et kas peale majaosa omaniku surma on mulle pärandatud majaosa võimalik kohe müüa või on see võimalik alles mõne aja pärast ja kas teise majapoole omanikel on sel juhul eelisjärjekord ostmisel või saab seda müüa kohe kolmandale isikule?
Aitäh!

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,
Pärandi avanemisel läheb pärand pärijale üle. Pärija peab enne pärandvara käsutamist tegema vajalikud seaduses ette nähtud toimingud nt alustama pärimismenetlust. Pärimismenetluse algatamiseks esitab pärija notarile avalduse. Notar väljastab pärijale pärimistunnistuse, kui pärija pärimisõigus ja selle ulatus on piisavalt tõendatud. Märgite, et majas elab kaks perekonda, kuid selgusetuks jääb millised on omandisuhted. Juhul, kui kinnisasi on kaasomandis, on teistel kaasomanikel eelisostuõigus.