Pärimisõigus


Küsimus: Kui ei soovi pärandi osa, kas peab enne vastu võtma, et saaks kinkida?18.10.2011

Tere!
Suri minu kasuisa. Minu ema ja kasuisa olid abielus üle 30 aasta ja neil oli ühisvaraks korter, kus elab minu ema. Kasuisal on poeg ja kaks last, elab ka kasuisa õde. Keegi neist ei ole sellest pärandist huvitatud.
Kas poeg koos minu emaga on ainukesed pärijad?
Kui nad on ainukesed pärijad ja poeg loobub oma osast, kas siis tulevad mängu teised sugulased või saab ta oma osa loobumise asemel kinkida minu emale?
Kas poeg peab enne pärandi vastu võtma ja alles siis saab kinkida?
Kuidas oleks kõige mõistlikum käituda?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Tere,

Kui teie kasuisa testamenti ei vormistanud, siis seadusjärgseteks pärijateks on antud juhul abikaasa ehk Teie ema ja kasuisa poeg. Pärimisseaduse järgi on pärijatel aega otsustada, kas pärand vastu võtta või sellest loobuda, 3 kuud hetkest, kui pärija saab teada või peab teada saama pärandaja surmast ning oma pärimisõigusest. Pärijal on õigus pärand vastu võtta või sellest loobuda. Kui pärandist on loobutud, ei saa seda hiljem vastu võtta. Sugulased pärivad kolmes järjekorras. Esimese järjekorra sugulased on pärandaja alanejad sugulased (lapsed ja nende alanejad). Kui esimese järjekorra sugulasi ei ole või esimese järjekorra sugulased loobuvad pärandist, asuvad pärima teise järjekorra sugulased, kelleks on pärandaja vanemad ja nende alanejad ning kolmanda järjekorra sugulasteks on pärandaja vanavanemad ning nende alanejad sugulased. Koos pärandaja sugulastega pärib pärandaja üleelanud abikaasa seaduse järgi esimese järjekorra pärijate kõrval mitte vähem, kui ¼ pärandist, teise järjekorra pärijate kõrval pärib abikaasa poole pärandist. Kui ei ole esimese- ega ka teise järjekorra pärijaid, pärib üleelanud abikaasa 100% pärandist.
Seega, kui teie kasuisa I ja II ringi pärijad loobuvad pärandist, oleks teie ema ainuke pärija. Kui teil on kahtlusi, et keegi pärijatest oma otsuses kahtleb, kuid teie kasuisa poeg ei soovi pärida, siis võib ta pärandi vastu võtta ja hiljem saadud pärandvara teie emale kinkida või müüa. Siinkohal peaks arvestama ka tulumaksu kohustusega.