Pärimisõigus


Küsimus: Pärandatud korteri müük18.10.2011

Lugupeetud Kairi

Selline küsimus, et pärisin korteri jaanuaris 2011 ja tahan teada, et kui ma nüüd korteri maha müün, kas ma siis pean riigile tulumaksu maksma? Kui suur see tulumaks siis on?

Lugupidamisega M

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Lugupeetud M
TMS § 15 lg 5 märgib, et tulumaksuga ei maksustata kinnisasja, elamuühistu osamaksu või hooneühistu liikmesuse võõrandamisest saadud kasu, kui:
1) kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või -hoonestusõiguse esemeks on eluruum, mida maksumaksja kuni võõrandamiseni kasutas oma elukohana. TMS § 15 lg 6 täpsustab, et kui TMS § 15 lg 5 sätestatud maksuvabastuse aluseks on eluruumi kasutamine maksumaksja elukohana, ei rakendata maksuvabastust rohkem kui ühe võõrandamise suhtes kahe aasta jooksul. Kui kinnisasja, ehitist või korterit kasutati samaaegselt selle elukohana kasutamisega ka muul otstarbel, rakendatakse maksuvabastust proportsionaalselt elukohana ja muul otstarbel kasutatud ruumide pindala suhtele.

Tulumaksumäär on hetkel 21%.