Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas müüa mõttelist osa pärandusena saadud metsast?11.04.2018

2004a. suri minu vanaema ja pärandvara läks üle 1/2 mõttelises osas minule ja teine 1/2 mõttelises osas minu vanaisale. 2009a. suri minu vanaisa ja tema 1/2 mõtteline osa läks jagamisele mulle 1/3, minu onule 1/3 ja minu tädile 1/3 mõttelises osas. Sooviksin müüa metsamaad aga tädi keeldub/takistab pärandvara jagamist. Kas on olemas mingisugune võimalus?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Pärandvara jagamist võib nõuda iga kaaspärija. Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi hulka kuuluvad asjad või nende osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale. Pärandvara jagatakse pärijate vahel vastavalt nende pärandiosale, lähtudes pärandvara hulka kuuluvate esemete harilikust väärtusest jagamise hetkel. Pärijate kokkuleppel võib pärandvara hulka kuuluvat asja hinnata pärija erilise huvi alusel.

Pärandvara jagamisel kohaldatakse kaasomandis oleva asja jagamise sätteid. Seega kõigepealt pärandvara jagatakse kaaspärijate vahel pärimisseaduse sätete järgi, mida saab kohtu kaudu nõuda, kui kaaspärijad kokkuleppele ei jõua. Kui pärandvara on jagatud ning kõnealune metsamaa jääb kaasomandisse, siis saab nõuda metsamaa müümist avalikul enampakkumisel ning saadud raha jagatakse kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal