Pärimisõigus


Küsimus: Kas ja kuidas on lapse emal võimalik taotleda vanaisa poolt testamendiga määratud vahendeid enne lapse 18.a. saamist?27.04.2018

Tere,
alaealine päris testamendiga vanaisa vara. Eelpärijaks on määratud lapse isa s.o.vanaisa poeg. Last kasvatab ema üksinda, lapse isa ei võta lapse kasvatamisest materiaalselt osa. Kas ja kuidas on lapse emal võimalik taotleda vanaisa poolt testamendiga määratud vahendeid enne lapse 18.a. saamist? Ema on madalapalgaline ja lapse huvides on vajalik kasutada vahendeid enne lapse 18.a. saamist. Ema teadis testamendist vanaisa jutu põhjal ja sai teada sugulaselt, et testament on avanenud ja lapsele on pärandatud vara.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Järelpärijal ei ole enne pärandi üleminekut eelpärijalt järelpärijale pärandvara vastu rahalist nõuet. Järelpärijal on nõuded pärandvara säilitamise ja hooldamise tagamiseks, kui mitte sellest osa saamiseks enne selle ette nähtud tähtpäeva saabumist. Nõue pärandvara suhtes tekib ajal, mil saabub pärandvara ülemineku tingimus või tähtpäev, milleks on eelpärija surm juhul, kui testamendis ei ole märgitud muud pärandi ülemineku tingimust (näiteks lapse 18-aastaseks saamine). Selle jaoks, et teada, millal vara järelpärijale üle läheb, oleks vaja tutvuda konkreetse testamendiga.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal