Pärimisõigus


Küsimus: Kes pärib surnud venna võlad?04.05.2018

Tere,
inimesel suri vend, kellel oli maksmata trahvide näol palju võlgasid. Isa surnud, ema elus, lisaks 1 alaealine vend ja 1 alaealine õde, ise täisealine. Ema kavatseb notari juures pärnadist loobuda. Lisaks on kohtutäitur arestinud vennale kuulunud 1/8 osa korterist. Kas peaks see inimene ka pärandist loobuma minema, et mitte suuri võlgasid kaela saada? Kas siis läheb pärand kohalikule omavalitsusele? Kas hiljem on võimalik see korteri osa ka tagasi saada?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Sellisel juhul pärivad kõik ema ja isa lapsed võrdsetes osades, ka alaealised. Alaealiste pärijate puhul on kohustuslik teha pärija vastutuse piiramiseks pärandvara inventuur ning täisealise pärija korral on seda soovituslik nõuda olukorras, kus võlausaldajatel on pärandvara suhtes nõudeid, mis võivad osutuda suuremaks kui pärandvara väärtus, nagu see Teie olukorras paistab olevat. Pärandvara inventuuri saab aga pärija nõuda alles pärast pärandi vastuvõtmist.

Kohalik omavalitsus pärib isiku vara olukorras, kui on varem surnud või loobunud kõik pärijad, seega lisaks vanematele ja nende alanejatele sugulastele ka vanavanemad ning viimaste puudumise või loobumise korral nende otseliinis alanejad sugulased. Kui sugulastest pärijate ring on täielikult ammendatud ning sealt pärijat ei leidu, pärib kohalik omavalitsus.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal