Pärimisõigus


Küsimus: Arendame vanemate talu, kuid hiljem on pärijateks ka teised õed-vennad31.10.2011

Mure siis selline, et elan oma perega vanemate juures. Kasvatame lihaveiseid aga kõik on vanemate oma. Talu arendamiseks võtsin isaga veel laenu aga nüüd kui tahaks siit osa enda nimele saada, ütlevad vanemad, et kui nemad ära surevad siis jääb ju kõik sulle, aga mul on ka kaks venda ning õde, kes ei tahaks ka nagu sellest talust loobuda, kuigi nad ei ela siin.
Mida ma peaks sellises olukorras tegema, et minul ja minu perel oleks ikka mingi kindlustunne, et meid siit kunagi välja ei visata?
Kas peaks tegema mingi pärimislepingu? Või kas vanemad saavad mingi osa üldse minu nimele kirjutada?

Ettetänades

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärimisseaduse kohaselt on võimalik pärimine seaduse, testamendi või pärimislepingu järgi. Seadusjärgse pärimise korral läheb pärandvara jagamisele kõigi õigustatud isikute vahel (üleelanud abikaasa ja lapsed või lapselapsed).
Arvestades Teie poolt kirjeldatud olukorda, oleks Teie huvidega kõige paremini kooskõlas, kui Teie vanemad teeksid vastastikuse testamendi, millega määraksid Teid pärijaks. Sellise testamendi eeliseks on see, et kui üks vanematest sureb, siis teine ei saa testamenti enam muuta. Samas tuleb arvestada, et testamendi peaksid tegema vanemad ilma sunnita, sest vastasel juhul võib sundi avaldanud isik osutuda pärimiskõlbmatuks.
Lisaks abikaasade vastastikuse testamendi tegemisele on vanematel õigus teha eraldi testamendid, millega määrata Teid ainupärijaks või kinkida kinnistu kas osaliselt või täielikult Teile.