Pärimisõigus


Küsimus: Kas abikaasa surma korral pärivad tema lapsed eelmisest abielust osa ka minu varast?08.05.2018

Tere!
Abielu on sõlmitud juulis 2013.aastal. Mingit lisalepingut varalahususe kohta ei teinud. Minul lapsi ei ole, aga mehel on 3 last eelmisest abielust.
Minu korter on ostetud 1995.aastal – seega ennem abiellumist.
Kas abikaasa surma korral kuulub nii minu kui ka tema eelmisest abielust olevate laste vahel jaotamisele kuuluva pärandvara hulka ka minu enne abiellumist ostetud korter koos seal olevate asjadega ja minu isiklikul pangakontol olev raha?
Ja kui see juhtub nii olema – kas siis varalahususe lepingu koostamine jätaks kõik minu vara ainult minule?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Juhul, kui abiellumisel ei ole valitud muud varasuhet, eeldatakse, et abikaasadel on varaühisuse varasuhe. See tähendab, et kogu vara, mis on omandatud abielu kestel (mh. abielu kestel soetatud kinnistud, abikaasade töötasu) kuulub abikaasadele ühiselt, erandiks on kingitused ning pärandused.

Seega praeguses olukorras kuulub kinnistu Teie lahusvara hulka, abielu kestel ostetud sisustusesemed ning pangakontole kogunenud raha aga abikaasade ühisvara hulka.
Abielu kestel saavad abikaasad reguleerida varasuhet abieluvaralepinguga, milles saab abikaasade kokkuleppel tunnistada abieluvaralepinguga üksikud esemed või teatavat liiki esemed abikaasa lahusvaraks.

Olukorras, kus Teie abikaasal ei ole kehtivat testamenti või pärimislepingut, on tema pärijateks surma järel võrdsetes osades abikaasa ning lapsed. Pärandvara hulka kuuluks kõik, mis on algusest peale tema lahusvara või abikaasade ühisvara jagamise tulemusena tema pärandvara hulgas.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal