Pärimisõigus


Küsimus: Kaks pärandit, kas meie pärime ema osa?31.10.2011

Minu vanaema suri 5 kuud tagasi. Talle kuulus maja ja maa. Kuna testamenti ei ole, siis läheb vara jagamisele 4 (sealhulgas minu ema) lapse vahel. Minu ema suri aga 4 kuud tagasi ja talle kuulus korter. Kas see ema osa vanaema varast läheb nüüd meile (mulle ja õele-vennale)? Vanaema lastest keegi oma osast loobunud ei ole. Samuti ei ole pärimist algatatud. Kui meie nüüd ema pärandi vastu võtta tahame, et lahendada korteri saatus, siis kas see vanaema vastuvõtmata pärand võib saada takistuseks?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Olete asjast õigesti aru saanud, Teie ema osa vanaema pärandist läheb peale ema surma jagamisele Teie, õe ja venna vahel (seda juhul, kui tegemist on seadusjärgse pärimisega ja testamenti tehtud ei ole).
Peale ema surma olete vanaema pärandvara seaduslikud pärijad ja võite pöörduda pärimismenetluse algatamiseks notari poole.
Kuivõrd tegemist on kahe eraldi pärimismenetlusega ning seadusjärgse pärimise korral ei ole emale kuulunud vara (korteri) pärijateks tema õed, siis ei takista ühe menetluse algatamata jätmine teise menetluse algatamist.