Pärimisõigus


Küsimus: Kas saan õigesti aru, et maja pärides ei ole mul tulumaksukohustust?31.05.2018

Soovin täpsustada, et kui testamendiga olen pärinud maja, et siis pärandiga tekkinud kulutuste hulka ei kuulu riigilõiv, tulumaks, mis on seotud maja turuväärtusega. Tulumaks kaasneb, siis kui soovin maja müüa? Samas kui olen sisse kirjutatud samasse majja, siis ei teki ka hiljem tulumaksu kohustust - saan ma õigesti aru?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Pärimisel saadud vara pealt tulumaksu maksma ei pea. Kinnistu hilisemal võõrandamisel vabaneb tulumaksu maksmisekohustusest juhul, kui kinnisasi on eluruum, mida Te kuni müümiseni kasutasite oma elukohana. Seega oluline ei ole sissekirjutus, vaid see, kas müüja kasutas kõnealust kinnisasja enne võõrandamist reaalselt oma elukohana või mitte.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal