Pärimisõigus


Küsimus: Mis saab mu varaga, kui testamendis on klausel lapse ja venna kohta, kuid kui neid ei ole?31.05.2018

Tere.
Abieluvaraleping on lahusvara. Abielus ühislapsi ei ole, kuid abikaasal eelmisest abielusta on 1 laps.
1) Minul on korter (abielu ajal kinkelepingu alusel soetatud korter). Ma tegin testamenti nii, et kõik mu vara peale surma läheb meie ühisele lapsele, kui aga last ei ole, siis vennale. Kui tulevikus ikkagi ei ole lapsi ega
venda, kas mu abikaasa võib kohtu korras vaidlustada testamenti või mis mu varaga saab?
2) Abikaasal on abielu ajal soetatud korter (lahusvara lepingu alusel korter on tema oma). Kui me vormistame ümber selle korteri lepingut ühisvarale, kas sel juhul minu korter läheb ka automaatselt ühisvaraks?
3) Kui tema korteri leping jääb samaks (lahusvara), mis saab selle korteriga peale tema surma, kui temal on alaealine laps.

Ette tänades

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

1) Olukorras, kus testamendijärgne pärimine ei ole võimalik ehk näiteks kui pärijad on surnud, toimub pärimine seadusjärgselt. Kui Teil ei ole lapsi, on Teie seadusjärgseteks pärijateks abikaasa poole vara ulatuses ning vanemad või nende surma korral nende pärijad ülejäänud poole ulatuses.

2) Esiteks, kinketehingu alusel saadud vara on abikaasa lahusvara ka siis, kui abikaasadel on ühisvara vararežiim.

Teiseks, perekonnaseaduse järgi abikaasad võivad omavahelise kokkuleppega lõpetada nende vahel abiellumisel tehtud valiku või abieluvaralepingu alusel kehtiva varasuhte, kehtestada muu seaduses ettenähtud varasuhte või seaduses ettenähtud juhtudel teha muudatusi valitud varasuhtes.

Näiteks võivad abikaasad, kelle vahel kehtib varaühisus, sõlmida abieluvaralepingu, millega tunnistatakse abikaasade ühisvaraks ühe abikaasa lahusvara hulka kuuluv ese või tunnistada ühe abikaasa lahusvaraks abikaasade ühisvara hulka kuuluv ese. See tähendab seda, et automaatselt ja tagasiulatuvalt lahusvara ühisvaraks ei saa muutuda, selle jaoks tuleb vastava eseme osas pooltel eraldi kokku leppida.

3) Juhul, kui abikaasal ei ole eluajal tehtud testamenti, päritakse seaduse alusel ehk siis Teie abikaasa pärijateks on tema laps poole ulatuses ning abikaasa poole ulatuses.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal