Pärimisõigus


Küsimus: Pärimisasjade vormistamise tähtaeg31.10.2011

Vanaema suri 13. oktoobril 2010, testamenti ei teinud. Pärandi avanedes selgitati kirja teel, et meile kolmele lapselapsele kuulub meie surnud ema osa ehk siis kokku 45% kinnistust. Loobunud me ei ole. Sain aru, et asja vormistamiseks peame me kõik viis: meie kolm lapselast, onu ja elusolev vanaisa, minema notarisse. Seda ei ole siiani toimunud. Onu on avaldanud arvamust, et kaasomand ei ole hea mõte. Rohkem sel teemal juttu pole olnud. Vend on pidevalt välismaal tööl. Küsimus: kas ma peaksin jälgima ka mingit tähtaega? Kui kaua saab üks kinnistu niimoodi õhus olla? Kellele peaksid laekuma ja kes maksma sellisel ajal maamaksu arveid?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Kuna keegi pole pärandist loobunud, siis loetakse, et pärand on kõigi pärima õigustatud isikute poolt vastu võetud ning pärandvarasse kuuluv kinnistu on kõigi pärijate ühisomandis. See tähendab, et kõigile pärijatele kuulub vastavalt pärandiosa suurusele mõtteline osa pärandist. Pärandvara kasutamine ja käsutamine toimub ühiselt vastavalt asjaõigusseaduse sätetele.
Teil on valida, kas nõuda pärandvara jagamist või jätkate pärandvara ühisusega.
Kohustuste täitmise eest vastutavad pärandvara ühisuse puhul kõik pärijad solidaarselt, mis tähendab, et võlausaldaja võib nõuda oma valikul kas kogu kohustuse täitmist ühelt pärijalt, kellele jääb teiste pärijate suhtes tagasinõudeõigus või kõigilt pärijatelt. Seega ei vabasta pärimisasja lõpuni menetlemata jätmine pärijaid maamaksu tasumise kohustusest ega ka muudest pärandvaral lasuvate kohustuste täitmisest.