Pärimisõigus


Küsimus: Testamendi järgi jäetud annak21.11.2011

Minule jäeti testamendiga annakuna eluaegne kasutamisõigus elamus ja kogu kinnistul. Samas oli minul sundosa saamise õigus seoses invaliidsusega. Kui ma notari juures kinnitan, et olen sundosa kätte saanud seoses annakuna, kas siis minu surma korral on minu alanejal sugulasel pärimisõigus annakust?
Kas ma peaksin loobuma annakust ja võtma sundosa vastu, et säiliks minu alanejal sugulasel õigus pärida peale minu surma?
Tänan

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie kirjast nähtub, et olete nii sundosa saamiseks õigustatud isik kui ka testamendiga annaku saamiseks õigustatud isik.
Kui sundosa saamiseks õigustatud isikule (Teile) on määratud annak, on PärS § 105 lg 4 kohaselt sundosanõue üksnes juhul, kui Te loobute annakust. Kui annaku väärtus on väiksem kui sundosa, võib isik nõuda pärijatelt sundosa ulatuses, mille ta annakuna sai vähem, kui ta sundosana oleks saanud.
PärS § 104 lg 5 kohaselt on sundosa nõue suunatud raha maksmisele, seega ei teki Teil õigust nõuda sundosa suurust osa pärandvarast, vaid selle väärtuses raha maksmist pärandvara arvelt. Nimetatud rahasumma saate pärandada oma alanejatele sugulastele.
Kasutusõigustega seonduv on reguleeritud asjaõigusseadusega (AÕS). Annakuna saadav eluaegne kasutusõigus lõppeb õigustatud isiku surmaga ning seda õigust ei ole võimalik edasi pärandada.
Seega, Te ei saa vastu võtta korraga nii annakut kui ka sundosa ning peate kaaluma, kas võtta vastu annakuna saadav eluaegne kasutusõigus või nõuda sundosa väärtuse hüvitamist.