Pärimisõigus


Küsimus: Kui kaua oleks 2005 aastal olnud aega allkirja anda, et oma pärandi osa saada?30.11.2018

Minu abikaasa isa suri 2005a. Tookord oli vist nii, et pidi allkirja andma pärandi vastuvõtmiseks? Minu abikaasa kohe seda allkirja ei andnud. Kui kaua tal oleks olnud aega allkirja anda, et oma pärandi osa saada? Peale tema olid pärijad veel tema vend, õde isa teisest abielust ja teine abikaasa.
Tänan, kui leiate aega vastata.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Alates 1. jaanuarist 2009. a kehtib Eestis uus Pärimisseadus (PärS), mille järgi kehtib Eestis pärimise puhul loobumissüsteem - pärandaja surma korral läheb pärand üle pärijatele automaatselt ning pärijatel on õigus pärandist loobuda.
Enne 1. jaanuaril 2009. surnud isikute puhul kehtis vastuvõtusüsteem, mis tähendab, et pärimiseks pidi pärija pärandi vastu võtma. Pärandi vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks tuli esitada pärandi avanemise koha notarile avaldus, mille notar ka tõestas.
Notar andis avalduse esitamiseks tähtaja, saates selle kohta kirjaliku teate pärima õigustatud isikule või avaldades teadaande ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Tähtaeg ei võinud olla lühem kui kaks kuud teade kättesaamisest või teadaande avaldamisest. Mõjuval põhjusel võis notar selle tähtaja ka mõistliku aja võrra pikendada, teatades sellest kõigile pärima õigustatud isikutele.
Pärandit ei saanud vastu võtta ega sellest loobuda, kui pärandi avanemisest (ehk pärandaja surmast) on möödunud 10 aastat. Küll aga nägi seadus ette, et kui pärija ei ole vastuvõtmise avaldust ega avaldust pärandist loobumise kohta esitanud, kuid on nimetatud tähtaja jooksul asunud pärandvara või selle osa valdama, kasutama või käsutama, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat