Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas toimub pärimisel tekkinud ühisomandi kaasomandiks muutumine?09.01.2019

Olen aru saanud, et nüüd tekib pärimisel ka ÜHISOMAND (nagu varem ainult abikaasadel), kui on 2 või enam pärijat. Kas see on nii ja millal või kuidas see ühisomand siis kaasomandiks muutub? Tean, et pärimistunnistuses enam konkreetset vara kirja ei panda, aga no see, et X pärib 1/2 ja Y pärib 1/2 pärandvarast või 3 pärija puhul, et X pärib 1/3, Y pärib 1/3 ja Z pärib 1/3, pannakse ju sinna ikka kirja? Et kas enam siis selle pärimistunnistusega kinnistusraamatusse kannet kaasomandi kohta ei tehtagi nagu vanasti? Et kinnistu või korteriomandi kaasomanikud, 1/3 omanik on X, 1/3 omanik on Y, 1/3 omanik on Z. Need osad on ju pärimisel ikkagi selged, või kas siis nüüd X, Y ja Z jäävad kõik "ühisomanikeks" ilma selgete osadeta? Kuidas siis tegutseda? Vanasti sõlmiti siis kaasomandi jagamise kokkulepe, kas nüüd tuleb sõlmida notari juures sellisel juhul kõigepealt ühisomandi jagamise kokkulepe? Kaasomandi jagamiseks võib pöörduda kohtusse, kui kokkulepet ei saavutata, aga mida teha sellise pärandina saadud ühisomandi puhul? Kas siis võib ka kohtusse pöörduda ja kuidas?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Tere

Vastab tõele, kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat (kaaspärijad), kuulub pärandvara neile ühiselt. Pärandvara ühisusele ja kaaspärijate vahelistele suhetele kohaldatakse kaasomandi sätteid. Kaaspärija võib käsutada temale kuuluvat mõttelist osa pärandvara ühisusest. Kaaspärija ei või iseseisvalt käsutada pärandvara hulka kuuluvaid esemeid või mõttelist osa nendest

Seaduse järgi pärandvara jagatakse pärijate vahel vastavalt nende pärandiosale, lähtudes pärandvara hulka kuuluvate esemete harilikust väärtusest jagamise hetkel. Pärijate kokkuleppel võib pärandvara hulka kuuluvat asja hinnata pärija erilise huvi alusel. Pärandvara jagamisel kohaldatakse kaasomandis oleva asja jagamise sätteid.

Kaasomandi sätted asjaõigusseaduses ütlevad, et kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Seega pärandvara jagatakse vastavalt pärijate pärandiosale. Kui pärijad soovivad pärandvara ühisuse lõpetada ning pärandi hulka kuuluva vara omavahel jagada, tuleb neil sõlmida pärandvara jagamise leping.

Pärandvara jagamist võib nõuda iga kaaspärija tingimusel, et on teada kõik pärijad. Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi hulka kuuluvad asjad või nende osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale.

Seega kui pärijad omavahel kokkuleppele ei jõua, saab nõuda pärandvara jagamist kohtu kaudu.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat
Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal