Pärimisõigus


Küsimus: Kas üks poegadest, kellele on testamendiga pärandust tehtud, saab loobuda venna kasuks kui tal on lisaks ka kolm õde?22.01.2019

Tervist,
Perekonnas on kokku 2 poega ja 3 õde. Kui aga isa poolt notari juures kogu vara testament on tehtud nimeliselt ühele pojale, kuid see poeg ei soovi seda pärandit ikkagi endale saada, kas tal on õigus sellest pärandist loobuda konkreetselt oma vanema venna nimel kui samas on vendadel veel kolm õde? Või milline asjade käik sellisel juhul aset leiab?
Tänan.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kui pärima õigustatud isik on pärandist loobunud, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi avanemist. Ehk sellisel juhul pärivad võrdsetes osades kolm õde ja 1 poeg (kui on abikaasa, siis ka abikaasa on pärija, kuid PärS § 16 lg 1 p 1 alusel ei saa abikaasa pärida vähem kui ¼ pärandist). Seega pärand jaguneks järgmiselt: kui ka abikaasa on elus: ¼ pärandist abikaasale ja ¾ võrdsetes osades jagatakse 4 lapse vahel ehk iga laps saaks 3/16 pärandist. Kui abikaasat pole, siis iga laps saab võrdsetes osades 1/4 pärandist.

Kui kõnealune poeg soovib oma pärandist konkreetse venna kasuks loobuda, siis oleks mõistlik pärand vastu võtta ja seejärel kinkelepinguga see oma vennale üle anda.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.