Pärimisõigus


Küsimus: Kes saab ja kuidas käituda, kui pärandvaras oleva korteri üürileping lõpeb veebruaris, aga pärimisprotsess alles käimas?22.01.2019

Pärimismenetlus alles käib, pärijaid on kuskil 12 inimest. Ühes korteris elab sees üürnik. Kadunukese tehtud üürileping selle üürnikuga lõpeb veebruaris sellel aastal. Väga tahaks nüüd teada, kuidas edasi käituda. Uut üürilepingut ei saa ju teha kuna korter pole ju veel kellegi oma, sest kõik on pooleli alles. Mis õigused meil oleks üürnikule öelda, et ta välja koliks. Sest me oleks huvitatud, et korter vabastatakse. Üürnikul ju lõpeb nagunii leping ära, siis ta ju peab välja kolima. Või kuidas? Tänan.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kui üürileping lõpeb veebruaris ära, siis üürnikul ei ole õigust ka lepingu lõppemise ajast alates enam selles korteris elada ning ta peab korteri vabastama. Ehk seadusest tulenevalt tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Küll aga kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Avaldamise tähtaeg hakkab üürniku jaoks kulgema üürilepingu tähtaja möödumisest, üürileandja jaoks aga ajast, mil ta sai teada, et üürnik jätkab asja kasutamist.

Kuna alles pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, siis tuleb kõigepealt pärijatel pärand vastu võtta, et vastavaid toiminguid teha.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.