Pärimisõigus


Küsimus: Kas alaealisele annakuna jäetud korterist peab teda informeerima või saab selle jätta täisealiseks saamisel üllatuseks?22.01.2019

Tervist,
Soovin informatsiooni kui minu alaealise lapse nimele on testamendiga määratud annakuna korter (keegi mittesugulane on selle määranud) kas alaealisele lapsele peab sellest annakust ka teada andma või on seda annakut võimalik temale nimele kirjutada nii, et see jääks lapse jaoks kuni lapse täisealiseks saamiseni saladuseks?
Tänan.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Lapsevanemana olete oma alaealise lapse seaduslik esindaja. Järelikult on see teie otsustada, kas soovite lapse nimel annaku vastu võtta või mitte. Kui te võtate lapse nimel annaku vastu, siis teoreetiliselt on Teil tõepoolest võimalik seda lapse eest varjata (kuigi kinnistusraamatu andmed on avalikult kättesaadavad). Tasub ka märkida, et seadusest tulenevalt vara, mille laps on omandanud pärimise teel või kinketehingu alusel, peavad vanemad valitsema vara andnud isiku juhiste kohaselt. Vanemad võivad juhistest kõrvale kalduda, kui nende järgimine võib kahjustada lapse huve.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal