Pärimisõigus


Küsimus: Kui pärandist loobuda, kellele jääb kanda liisingu võlg?31.10.2011

Isa suri ja sooviks teada mida peab edasi tegema pärandi suhtes. Isa elas poja korteris (korter on poja nimel), mingit muud vara ei olnud, kuid on võetud kodutehnika järelmaks ja liising.
Kui pärandist loobuvad lapsed, kas siis võlad ikka jäävad ja kellele?
tänan

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Pärandvarasse kuuluvad nii õigused kui ka kohustused. Pärandvarasse kuuluvaid kohustusi tuleb täita siis, kui pärand vastu võetakse, enne seda ei ole võlausaldajal õigus kohustuste täitmist nõuda.
Pärimisseaduse kohaselt on Teil õigus pärand vastu võtta või sellest loobuda. Kui olete pärandist loobunud, siis seda enam vastu võtta ei saa. See kehtib kõigi pärijate suhtes.
Kui pärandist loobuvad kõik lapsed ja nende võimalikud alanejad sugulased, siis läheb pärand järgmise ringi pärijatele, nt vanematele, õdedele-vendadele, kes saavad valida, kas võtta pärand vastu või mitte.
Pärandist saab loobuda 3 kuu jooksul pärandaja surmast ja pärimisõigusest teada saamisest. Kui seda ei ole tähtaegselt tehtud, loetakse, et pärand on vastu võetud. Seega, kui soovite pärandist loobuda, tuleb pöörduda notari poole ning teha avaldus pärandist loobumiseks. Liisingulepingust tulenevad kohustused jäävad sellisel juhul selle pärija kanda, kes pärandi vastu võtab.