Pärimisõigus


Küsimus: Kas lapselapsed saavad vanaema pärandist loobuda vanaisa kasuks 4 aastat hiljem, sest ei teadnud oma pärimisõigusest?14.10.2020

Abielupaaril on poeg ja tütar. Naine sureb 2015 aastal, nende poeg on surnud juba 1998 aastast. Pojal on 3 poega, kes on kõik vanaema surma ajal täisealised. Nüüd neli ja pool aastat hiljem on vaja vanaisal korteriga tehinguid teha, kuid pärimistehingud on vormistamata. Lapselastega katkesid suhted juba siis kui nad lapsed olid. Kuidas edasi toimida? Kuidas pärand jaotub? Kas lastelastel on võimalik vanaisa kasuks pärandist loobuda kuna nad isegi ei tea, et neil on õigus midagi pärida? Tütar pole samuti pärandist loobunud. Kas kõik nimetatud isikud on nüüd enda teadmata pärandi vastu võtnud?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kui saan Teie küsimusest õigesti aru, siis pärandajal testamenti teinud ei olnud ning pärimine toimus seadusjärgselt. Esimese järjekorra seadusjärgsed pärijad on pärandaja alanejad sugulased ehk käesoleval juhul abielupaari tütar. Enne pärandaja surma surnud alaneja sugulase asemele astuvad need alanejad sugulased, kes on pärandajaga suguluses surnud alaneja sugulase kaudu ehk surnud poja osa pärivad tema kolm poega. Koos pärandaja sugulastega pärib pärandaja üleelanud abikaasa seaduse järgi esimese järjekorra pärijate kõrval võrdselt pärandaja lapse osaga, kuid mitte vähem kui ühe neljandiku pärandist. Seega päriks seadusjärgselt abikaasa ¼, tütar 3/8 ja kõik pojapojad 1/8 pärandist.

Pärandi avanemisel ehk pärandaja surma korral läheb pärand üle pärijale ja pärijal on seejärel õigus pärandist loobuda. Kui pärija pärandist kolme kuu jooksul peale pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teadasaamist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Seega kui pärandaja abikaasa, tütar ja pojapojad ei ole pärandist seaduses sätestatud tähtaja jooksul loobunud, siis loetakse nad pärandit vastu võtnuks. Seda siiski eeldusel, et neile oli pärandaja surm ja nende pärimisõigus teada.

Pärandi tingimuslik vastuvõtmine või sellest tingimuslik loobumine ei ole lubatud. Kui pärima õigustatud isik on pärandist loobunud, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi avanemist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal