Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas saan tutvuda päritud firma seisuga?21.11.2011

Minu isa suri hiljuti ning päritava vara hulgas on ka firma. Kas minul on õigus iseseisvalt tutvuda ja teha päringuid firma pearaamatupidajale või seda peab siiski tegema juriidiline isik?

Vastus: Kairi Pobbul, advokaat, Taivo Saks & Partnerid Advokaadibüroo, www.tsp.ee

Teie küsimusest ei selgu, kas olete juba pärandi vastu võtnud või mitte, seega on raske ka ühest vastust anda. Juhul, kui olete pärandi vastu võtnud, olete äriühingu seaduslik esindaja ja sellisel juhul on Teil kõik õigused äriühingu majandusliku olukorra välja selgitamiseks. Juhul, kui Te ei ole pärandit veel vastu võtnud, siis ei ole Teile üle läinud ka õigus äriühingus mingeid toiminguid teostada. On olemas avalikud registrid, millest on võimalik ettevõtte majandusnäitajate kohta infot hankida. Lisaks eelnevale, et vältida ebameeldivaid üllatusi, tasuks kaaluda pärandvarale inventuuri tegemise taotlemist. Reeglina on inventuuri läbiviijaks kohtutäitur. Inventuuri tegemise kulud kantakse pärandvara arvelt.