Pärimisõigus


Küsimus: Kuidas pärandada oma kinnisvara alaealistele lastele ja kuidas selle käsutamine välja näeb kuni nende täisealiseks saamiseni?23.12.2020

Kuidas pärandada oma kinnisvara alaealistele lastele ja kuidas selle käsutamine välja näeb kuni nende täisealiseks saamiseni? Ja kuidas tagada, et ekskaasa sellele ligi ei pääseks?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Lapse seaduslik esindaja tema hooldusõiguslik vanem, kellel on õigus ja kohustus valitseda ka lapse vara. Teatud tehinguteks on vajalik kohtu nõusolek. Lapsele pärandatud raha kohustub vanem hoiustama oma varast eraldi, kui seda ei ole vaja lapse ülalpidamiseks, vara valitsemiseks või muude jooksvate kulude katmiseks.

Kui Te soovite kogu oma vara pärandada enda lastele, siis tuleks Teil teha testament. Testamendiga on võimalik kindlaks määrata erieestkostja, kui Te ei soovi, et teine vanem lastele pärandatud vara valitseks. Sellisel juhul ei ole Teie ekskaasal õigust otsustada pärandatud vara valitsemise üle.