Pärimisõigus


Küsimus: Kas saan testamendiga määrata oma osaühingu osa pärijateks mitu inimest?09.02.2021

Kas testamendiga on võimalik määrata oma osa pärimine mitme erineva pärija vahel, näiteks lapsed, lapselapsed, sõber jne. Kui minu osa nimiväärtus on näiteks 2500.-, siis kas saan määrata %, millise osa iga pärija saab?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Osaühingu osa on võimalik pärandada mitmele pärijale. Kui Te ei soovi kõiki küsimuses nimetatud isikuid pärijateks nimetada, siis tuleks osaühingu osa testamendis nendele isikutele määrata annakuna. Annak on konkreetne varaline hüve, näiteks asi, rahasumma, õigus, nõue, kohustusest vabastamine või muu üleantav hüve.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal